Anna Karina Hammar, präst Svenska Kyrkan, leder ett webbinar med mig om ”Nakba – katastrof inför våra ögon”. Inspelat 8 juni 2023.

Se hela webbiinairet här.

Mer info om Nakba-boken här.

Mer info om Kairos Palestine Sweden här.