50 Paideia-kurser inom språk, liv, kultur, skapande, historia och text, vårterminen 2024. Studera i trevliga lokaler centralt i Stockholm eller hemifrån på distans.
Sista ansökningsdag är 30 november.
Välkommen!

Mer info om kursutbudet och ansökan hittar du här.

Jag finns också med på ett hörn med en kurs (på distans) som ställer frågan: hur var det var att leva som svensk jude när nazisterna lade stora delar av Europa under sig? Många av de gamla svensk-judiska familjerna var välutbildade och framgångsrika, vissa var mycket förmögna och tillhörde samhällseliten. I generationer hade de gjort mycket för att smälta in och anpassa sig. På 1930-talet, när rastänkandet fick grepp om politiken, förändrades läget i grunden. Släkterna Bonnier, Heckscher och Sachs hamnade högst upp på nazisternas dödslistor. När Hitler ännu såg ut att vinna kriget tvingades de svenska judarna att gå från anpassning till överlevnad. Situationen försämrades snabbt och alternativen blev allt färre i skuggan av Förintelsen.

Kursen är baserad på boken ”Kommer de, så skjuter jag oss – om svenska judars liv i skuggan av Förintelsen” (Lind & co).

Anmäl dig till min kurs här.

Boken köper du här.