”Deras berättelser gör så ont att jag regelbundet måste pausa min läsning, som till sist nästan blir rituell. Den blir en smärtsam rening, som en fasta. Efteråt går jag ut i min egen fredliga tillvaro med en ny blick.”
Maria Küchen, Helsingborgs Dagblad, 6 augusti 2023
Länk till HD här.