Vi blandar föreläsning av Bert Hermele med minnesbön av kyrkoherde Angelica Kilander.

Adress: Norregatan 14, Trelleborg, tid: 17-18

Läs mer här.