Av Kristina Lindström, Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift, 2/2024

”Vi är skyldiga att när vi kan sprida fakta och information samt skapa samtal om medmänsklighet, demokrati och människors lika värde.”

Länk till recensionen (sid 18-19) här.