Kulturminister Parisa Liljestrands svar till Björn Söder:

”För att övergripande målsättningar om kunskap och fri åsiktsbildning ska nås krävs en öppenhet även inför det som kan anses kontroversiellt. Som kulturminister välkomnar jag debatt och dialog med utgångspunkt i våra gemensamma museers publika verksamheter.Med anledning av ovan avser jag inte att vidta några åtgärder.”

Stockholm den 19 juni 2024

Parisa Liljestrand

Se hela svaret här:

Se Björn Söders fråga till kulturministern här.

Länk till Medelhavsmuseets Nakba-utställning här.