Världskulturmuseernas svar till Judiska centralrådet:

Tack för ert brev och intresse. Vi välkomnar alltid synpunkter och engagemang för Världskulturmuseernas verksamhet.

Arbetet med utställningen på Medelhavsmuseet har pågått i över ett år. Efter moget övervägande valde vi att fortsätta arbetet även efter händelserna den 7 oktober 2023. Utställningen bygger på personliga berättelser insamlade bland palestinier som drabbades av Nakba 1948. Det är således inte en historisk utställning om bildandet av staten Israel eller om Mellanösterns historia i längre perspektiv, utan en liten audio-utställning med berättelser. De människor som har medverkat och delat med sig av sina erfarenheter från 1948 är inte längre många, inte heller unga. I deras fall var fördrivningen naturligtvis en katastrof.

Utställningen kommer åtföljas av en programverksamhet, där olika frågor kan lyftas och flera röster komma till tals. Vi strävar som alltid efter att vara en arena för samtal om både historiska och dagsaktuella frågor i Medelhavsområdet. Ni är varmt välkomna till utställningen, till olika programpunkter, liksom till vår utställning om Egyptens judar som öppnar efter sommaren och som delvis lyfter de frågor ni efterlyser.

Vänliga hälsningar,

Rani Kasapi

Avdelningschef Innehåll och lärande

Länk till JC:s brev här.

Länk till Per Wirténs recension av utställning här.

Länk till utställningens hemsida här.