Församlingens ordförande, Ali Hajji, tillsammans med några styrelsemedlemmar och en församlingsmedlem. Foto: Daniel Costantini

Karl Otto och Lisen Bonnier med sina barn, Tor längst t.h., 1890-tal.

Läser Niklas Orrenius intressanta DN-artikel om en koran-bränniare i Linköping. Mannen står åtalad för att hösten 2020 lagt en bränd koran samt bacon på trappan till moskén i Linköping.
Att fläsk inom islam anses orent är välkänt, säger chefsåklagare Eva Nemec Nordh, liksom ”att det orena inte ska blandas med det heliga”
– Det är ju de känslorna man vill väcka: Ni är orena.
Liknande tongångar mötte de assimilerade svenska judarna i början av 1900-talet. En dag mötte, till exempel, en ung Tor Bonnier, Karl Otto och Lisens son, grannpojken Adolf Hamilton i trapphuset, som viskat:
”Judefläsk smakar beskt”
Adolfs pappa, Hugo Hamilton, var landets civilminister.
I går var det judarna. I dag är det muslimerna.