Av Göran Hemberg, Rörelsen, 28 maj 2024.

Medelhavsmuseet i Stockholm har i dagarna ställt i ordning ett pyttelitet rum, en tidskapsel, där man kan lyssna till minnen av Nakba. Alltså katastrofen, då närmare 750 000 palestinier drevs på flykt.

Sjuttiofem år senare sitter jag där och lyssnar till några av berättelserna från ett sextiotal fördrivna palestinier, som författaren Bernt Hermele samlat in och gett ut i bokform på svenska.

Ändå tillhör inte Nakba det förflutna. Katastrofen pågår inför våra ögon.

Länk till artikeln här.

Länk till utställningen här.

Länk till boken här.

Göran Hemberg. Foto: Fabula Storytelling.