I den här unika smalfilmsupptagningen av Gunnar Hammar får man en känsla för hur utsatta många svenska judar måste ha känt sig vid den här tiden. I filmen syns en heilande Hitler-figur i den årliga Barnens Dag-paraden. Några månader senare bröt Andra världskriget ut.

Värt att notera är att några i publiken också svarar med en Hitler-hälsning,

Stillbilderna är också hämtade ur Hammars smalfilm och föreställer bland annat en ”tattare” på väg med en latrintunna till avstjälpningsplatsen, en lastbil som propagerar för ”Friskport – vi vill friskare kroppar”. Till slut en samlingsbild med personer som föreställer bland andra Hitler och Gustav V.

Tack till Gunnars barnbarn, Anders Hammar, som digitaliserade filmen.

Länk till min Youtube-kanal här.