Text och foto: Malin Bring, Mariestadstidningen, 231010

Författaren Bernt Hermele talade om två av sina böcker inför ett 40-tal besökare i Undenäsgården på måndagskvällen.

I och med den blodiga konflikten mellan Hamas och Israel har hans böcker Överlevarna och Nakba fått en förnyad och tragisk aktualitet.

Bernt Hermele är från början journalist men började skriva böcker för 15 år sedan. Hans arbetssätt för de båda intervjuböckerna Överlevarna och Nakba har varit att först publicera intervjuer han gör som podd och sedan sammanställa dem till böcker.

Överleverna bygger på 95 berättelser om Förintelsen, medan Nakba (”katastrof” på arabiska) innehåller vittnesbörd om de många palestinier som fördrevs från sina hem när staten Israel upprättades.

– Från början hade jag tänkt tala mest om Nakba i kväll, men eftersom det är så oroligt där nere nu tar jag också upp Överlevarna, inledde Bernt Hermele, som själv är jude och har en son som bor i Israel.

”Är försoning möjlig?”

Hermele ställde den svåra frågan ”Är försoning möjlig?” till publiken, och redovisade sedan det svar han hade fått genom att ställa samma fråga till chattroboten ChatGBT:

”Ja, försoning är möjlig. Det kan vara en svår process, men om parterna är villiga att ge och ta, lyssna på varandra och vara öppna för förändring, kan det vara möjligt att uppnå försoning,” svarade chattroboten bland annat.

Bernt Hermele ville inte uppehålla sig vid den aktuella konflikten, ”Det kan ni höra om i nyheterna ändå”, utan koncentrerade sig på att berätta om de båda böckerna, som kan sägas utgöra en bakgrund till det som händer i dag.

– Jag växte upp i ett sionistiskt hem, men som jag ser det är det ingen skillnad på traumat att överleva Förintelsen och trauman att överleva Nakba, utan att man för den skull kan likställa händelserna, sa han, och svarade slutligen på sin egen fråga:

– Det är klart vi måste tro på att försoning är möjlig, annars kan vi lika gärna ge upp.