”Vi i föreningen Svensk Judisk Vänster har tagit del av den brevväxling mellan Medelhavsmuseet och Judiska Centralrådet som publicerats på Judiska Centralrådets hemsida. Det stämmer att Judiska Centralrådet är ett organ som representerar den judiska nationella minoriteten, men vi vill också påpeka att det knappast finns en enhetlig syn bland svenska judar kring den bild som framförs i mailväxlingen.
Vad gäller det ”ensidiga perspektivet” har vi blandade känslor. Å ena sidan finner vi det ett orimligt krav på ett museum att varje händelse ska skildras från olika perspektiv. Om sådana krav utsträcktes till Judiska Museet och dess skildringar av antisemitism skulle vi bli brydda. Vi vill också påminna om att den tolkning av perspektivet centralrådet framför inte är den enda möjliga och inte heller den vi gjort.
Å andra sidan kan vi också sympatisera med känslan. Vi möts ständigt av en mycket ensidig bild av konflikten och Israels historia i församlingen, i våra synagogor och i det judiska civilsamhället i stort. Några alternativa bilder lyfts mycket sällan. De judiska lokaler vi vistas i pryds av bilder på israeliska soldater och israeliska flaggor. De få tillfällen andra perspektiv presenteras i dessa rum möts de i regel med trakasserier, hot och hån. När detta hänt oss har församlingen och JSS varit ointresserade.
Med det hoppas vi att centralrådet besöker utställningen, men att ni gör det med ett öppet hjärta och mod att lyssna. Om ni gör det träffar vi er gärna för att diskutera utställningen. I tider som nu krävs det att vi kan lyssna på varandra och ta in varandras perspektiv.
Shabbat shalom,
Föreningen Svensk Judisk Vänster”
Länk till mejlväxlingen mellan Judiska Centralrådet och Medelhavsmuseet här.