”Vi flydde till Baalbek i Libanon. Där fick vi bo i ett dragit stall. Det var vinter, kallt som i Sverige. Många gamla dog av kylan. Där födde jag mitt första barn, en flicka, men hon klarade sig bara en dag. På morgonen hade hon blivit blå och svart. Hon frös ihjäl. Något år senare födde jag mitt andra barn, också det en flicka. Hon levde i fyra månader, sen dog också hon”, säger Safia Mohammad Alawis, född 1925 i Yajur, i Palestina.

Foto: Cato Lein, Tolk: Amin Aweidah, inspelat i Landskrona, 2019.

Lyssna på hela berättelsen här: