Bibliotekstjänsts Henrik Wiktor skriver i sin recensions av Nakba:

”Nakba skildrar fördrivningen ur de fördrivnas perspektiv. Hermele har använt sig av en metod som påminner om den som Peter Englund använt i böcker om första och andra världskriget; det är enskilda personer som berättar om sina upplevelser och minnen och tillsammans ger de starka och skakande vittnesmål. Framställningen klargör att fördrivningen skapat sår som inte är i närheten av att läka. Decennierna går men övergreppen fortsätter och år 2022 var det blodigaste på länge. Ett värde i boken är att en del av de intervjuade berättar om hur livet var före katastroferna. Ofta konstaterar de att araberna på den tiden levde sida vid sida med judarna. Boken avslutas med en användbar ordlista, en tidslinje med årtal, källförteckning, kortfattade presentationer av de intervjuade samt register.

Nakba är en skakande och viktig bok.”