Jag kommer dyka upp på Bokmässan i Göteborg för att prata om ”Nakba – katastrof inför våra ögon”.

Hittills är två programpunkter spikade:

Torsdag  28 sep, 2023, klockan 15:00-15:45 pratar jag och kollegan Ingmar Karlsson under ubiken ”Palestiniernas historia”. Leder samtalet gör Kholod Saghir, skribent och översättare från arabiska. Scen: H1. Mer info här.
Fredag 29 sep, 2023, klockan 11:30-11:50 samtalar jag och Maria Södling, teologie doktor och verksam vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys. Scen: Se människan. Arrangör: Svenska kyrkan och Ordfront. Mer info här.