”2016 kom Hermeles bok Judejävel ut, om hur författarens egna rötter och personliga bakgrund i Sverige så småningom tvingade honom till att börja forska och lyssna inför ett eget ställningstagande i frågan om den israeliska statens uppbyggnad och agerande gentemot palestinierna och deras samhällen. Det är uppenbart att han skaffat sig en ordentlig grund att stå på i sina projekt kring överlevare, fördrivna och vittnen.”

Josephine Askegård, Arbetaren, 9 november 2023

Länk till recensionen här.

Länk till boken ”Nakba – katastrof inför våra ögon” här:

Länk till boken ”Överlevarna” här.

Länk till boken ”Judejävel” här.

Mer info om Dror Feiler, att tända en sten, Kummelholmen, Vårberg här.