(svenska följer)
Our campaign to support Jamal El-Haj is now completed. Thnx to everyone who bought my Nakba-book and thus contributed 25 SEK per book to the campaign. Some of you also generously made monetary contributions. The result is 3 887 SEK. I am turning 70 this year and am celebrating by doubling the sum to 7 774 SEK.
The money has been transfered to the organization Defense for Children International – Palestine. They have since 1991 ”investigated, documented, and exposed grave human rights violations against children in Gaza and on the West Bank.” They provide ”legal services to children in urgent need and hold Israeli and Palestinian authorities accountable to universal human rights principles”.
Thank you for all for your support. The work for peace and reconciliation continues.
Vår insamling till stöd för Jamal El-Haj är nu avslutad. Tack till alla som köpte min Nakba-bok (Ordfront förlag ) och på så sätt bidrog med 25 kronor per bok till insamlingen. Några av er har dessutom gett generösa penningbidrag. Insamlingsresultatet uppgår till 3 887 kronor. Jag fyller 70 i år och firar med att att dubbla beloppet till 7 774 kronor.
Pengarna har gått till Defense for Children International – Palestine. Organisationen har sedan 1991 ”undersökt, dokumenterat och avslöjat allvarliga människorättsbrott” mot barnen i Gaza och på Västbanken. Organisationen erbjuder bland annat ”juridisk hjälp till barn i nöd och håller israeliska och palestinska myndigheter ansvariga för dessa brott”.
Tack till alla för ert engagemang. Arbetet för fred och försoning går vidare.
p.s. Apropos the the accusations linking Mr El-Haj to a terrorist organisation, he is in good company. The Israeli Ministry of Defense has declared Defense for Children International – Palestine a “terror organization”.
Apropå anklagelserna mot El-Hajs terrorkopplingar, så är han i gott sällskap. Israeliska försvarsministeriet pekar ut Defense for Children International – Palestine som en ”terror oganization”.
Info om DCI-P här.