FRÅGOR OCH SVAR OM NAKBA

Vad innebar FN:s delningsplan 1947?
Syftet var att skapa två nya stater på det område som dittills var Palestina. Judarna, som utgjorde 30 procent av Palestinas befolkning, tilldelades 55 procent av marken. Palestinierna, som utgjorde 70 procent av befolkningen, fick 44 procent. Jerusalem skulle ställas under internationell kontroll. Palestinierna och flera omgivande arabiska länder motsatte sig planen, som de ansåg orättvis. Planen omsattes aldrig i praktiken.
Vad hände efter att FN:s delningsplan havererat?
Den brittiska regeringen, som styrt Palestina sedan 1917, lämnade Palestina 1948. Den sionistiska rörelsen utropade då ensidigt staten Israels bildande. Den nybildade staten Israel anfölls av styrkor från de arabiska grannländerna Egypten, Irak, Jordan, Libanon och Syrien. Israel gick segrande ur 1948-kriget.
Vad är Nakba?

Nakba eller Al-Nakba (arabiska, ’katastrofen’) är benämningen på fördrivningen av palestinier i samband med det första kriget mellan Israel och de arabiska länderna 1948.
Nakba kan också syfta på att den pågående fördrivningen av palestinier. 1967 ockuperade Israel till exempel Västbanken och Gaza, vilket resulterade i nya flyktingströmmar till bland annat Jordanien. Det väpnade våldet i dag mot befolkningen på Västbanken och i Gaza räknas också som en del av Nakba.

Läs mer om Nakba-boken här.

Nakba-överlevare vittnar.

Hur många palestinier fördrevs?
Uppgifterna varierar, från palestinskt håll har uppgivits 900 000 människor, medan en officiell israelisk uppskattning stannar på 520 000. FN:s flyktingorganisation UNRWA uppger siffran 726 000, medan det brittiska utrikesdepartementet har angett siffran 711 000.
Vad resulterade 1948-kriget i?

Kriget innebar att Israel utvidgade sitt territorium med ytterligare ca 40 procent, jämfört med FN:s delningsplan 1947.

Varför kunde inte flyktingarna återvända efter kriget 1948?

Israelisk militär hade förstört över 600 palestinska byar och etniskt rensat flera av de stora städerna.
I mitten av juni 1948 fattade Israels regering dessutom ett formellt beslut om att inga palestinska flyktingar skulle tillåtas återvända.

Källor: Wikipedia, UI, SO-rummet.

Vill du komma i kontakt med Bernt eller boka honom? Lämna ett meddelande här.

5 + 3 =