FRÅGOR OCH SVAR OM FÖRINTELSEN

Vad var Förintelsen?

Svar: Förintelsen, även känt som Shoah eller Churbn (katastrofen) var ett folkmord där omkring sex miljoner judar dödades av Nazityskland under perioden 1933-1945.

En bredare definition inbegriper även naziregimens systematiska dödande av andra grupper, som romer, sovjetiska krigsfångar, polacker, civila sovjetmedborgare, homosexuella, personer med funktionsnedsättningar, Jehovas vittnen och andra politiska och religiösa grupper som nazisterna definierade som motståndare. Med denna vidare definition är det totala antalet offer för Förintelsen mellan 11 och 17 miljoner människor.

Läs mer om ”Överlevarna – röster från Förintelsen” här.

Hur underbyggde nazismen sin antisemitism?

Svar: Nazismen menade att brottslighet delvis fanns i arvsanlagen och att samhällsskydd och brottsprevention skulle uppnås genom att hindra vissa människor från att få barn; individerna ansågs bestå av ett dåligt biologiskt material som hotade samhället. Därmed ansåg sig nazisterna legitimera ett folkmord.

När inrättade Hitler det första koncentrationslägret?

Svar: Redan 1933, samma år som Hitler valts till Rikskansler, inrättade han koncentrationslägret Dachau i München. Här internerades huvudsakligen politiska motståndare.

Är det någon skillnad på koncentrationsläger och förintelseläger?

Svar: Ja, de nazistiska koncentrationslägren och förintelselägren var två olika typer av läger. Koncentrationslägren var först endast tänkta som interneringsläger för politiska motståndare. Det första lägret inrättades i Dachau i München i mars 1933, knappt två månader efter att Hitler utnämnts till rikskansler. Under 1937/38 började SS även arrestera och internera kriminella och så kallade ”asociala”. På grund av motgångarna i kriget trappade Tyskland 1942 upp produktionen av krigsmaterial och fångarna i koncentrationslägren användes som slavarbetare. Nu skedde en kraftig ökning av antalet internerade fångar; människor deporterades från hela Europa till lägren. Inom Tyska Riket utgjorde judarna endast en mindre del av de internerade, däremot var de i majoritet i lägren i öst. 

De polska lägren Majdanek och Auschwitz-Birkenau skilde sig från de andra koncentrationslägren genom att de även blev förintelseläger. Bara i dessa två läger mördades över en miljon judar.

Det fanns fyra renodlade förintelseläger: Chelmno, Belzec, Sobibor och Treblinka. Alla låg i det av Nazityskland annekterade Polen.

Från alla av Nazityskland ockuperade länder deporterades judiska personer till förintelselägren. Många dog redan under transporten i de tillslutna järnvägsvagnarna, till exempel av törst. Efter ankomsten valde SS-läkare ut dem som kunde arbeta och dem som direkt skulle mördas. De sistnämnda, främst barn, gamla och sjuka, fördes direkt till gaskamrarna, som var kamouflerade som duschrum för att offren inte skulle fatta misstankar. Där blev offren förgiftade med Zyklom B, ett medel mot skadedjur med blåsyra som verksamt ämne. Döden kom relativt snabbt, vanligen inom några minuter, men under stark ångest. Därefter brändes liken i krematorier. SS tog tillvara hår och guldtänder samt offrens personliga ägodelar, till exempel kläder, glasögon, väskor och värdesaker.

Vad skiljer Förintelsen från andra folkmord?

Svar: Förintelsen skiljer sig från andra folkmord genom de systematiska, industriella och statligt organiserade mordmetoderna och ifråga om nazisternas rasideologi som betraktade den germanska ”ariska rasen” som en härskarras. Genom de antisemitiska Nürnberglagarna som antogs 1935 påbörjades lagstiftningen som särskiljde judar, men även ”zigenare” och ”negrer”, från den tyska så kallade ”ariska” folkgemenskapen.

Lagen till skydd för det tyska blodet och den tyska äran” bestämde vem som var av tyskt blod, blandras, heljude, halvjude eller kvartsjude. Äktenskap mellan judar och tyskar förbjöds och judarna fråntogs fullt medborgarskap och förlorade rösträtt och tillträde till offentliga arbeten.

När inleddes nazisterna sin förföljelse av oliktänkande?

Den 30 januari 1933 utnämndes Hitler till tysk rikskansler och införde året därpå enpartidiktatur med sig själv som Führer. Nazistpartiet utnyttjade skickligt utbredda, gamla antisemitiska attityder, missnöjet efter Första Världskriget (Versaillesfördragets hårda villkor), ekonomisk misär, tidens rasbiologiska vetenskapstrender och skyllde Tysklands ekonomiska depression på judiska finansmän. Nazistpartiet propagerade för att judarna hade ett samhällsfarligt, avvikande beteende och bestod av ett genetiskt undermåligt material. Därför var det nödvändigt att begränsa deras rörlighet, för att skydda samhället mot brott och degenererad kultur. Även de tyska kommunisterna beskylldes till en del vara styrd av judar. Särskilt Hitlers stormtrupper, SA, uppviglade till och misshandlade politiska motståndare och judar.

Strax efter Hitlers maktövertagande inskränkte han judarnas rättigheter. Judarna tvingades lämna myndighetstjänster, och från den april 1933 blev deras affärer bojkottade. Med Nürnberglagarna 1935 miste judarna grundläggande medborgerliga rättigheter, sedan kom allt strängare lagliga begränsningar successivt fram till 1943. Särskilt intensiv var förföljelsen under Kristallnatten, 9-10 november 1938, då människor mördades och misshandlades. Många synagogor blev nerbrända och tusentals judiska affärer blev förstörda.

När inledde Hitler Förintelsen?

Svar: Fram till andra världskrigets början 1939 var målet för nazistregimens politik att tvinga judarna till emigration ur Tyskland. Men den 30 januari 1939 i den tyska Riksdagen sa Hitler:

”Om den internationella finansjudendomen, inom och utom Europa, än en gång skulle lyckas störta folken in i ett världskrig, då blir resultatet inte en bolsjevisering av jorden och judenhetens seger, utan tvärtom den judiska rasens förintelse i Europa!”

Vid Tysklands ockupation av Polen 1939 och fälttåget mot Ryssland 1941 besannades Hitlers hot och nazistregimen inledde ett utrotningskrig mot judarna. Inledningsvis tilltog diskrimineringen och judar tvingades enligt medeltida modell bära en synlig gul ”judestjärna”.

I de flesta större städer som Nazityskland ockuperade tvingade man in den judiska befolkningen i särskilda getton, sammanlagt 1 150 stycken i Frankrike, Tyskland, Österrike, Polen och Ryssland.

Gettona stängdes och på grund av hunger, kyla och godtyckliga mord minskade folkmängden stadigt i dessa stängda getton. Från dessa getton deporterades senare judarna till koncentrationsläger. Gettot fick ha en judisk styrelse som förväntades välja ut dem som skulle komma i tur för deportation, något som dessa ibland vägrade medverka till och i stället valde kollektivt självmord.

Under kriget mot Sovjetunionen följde så kallade Einsatzgruppen efter de reguljära tyska arméerna. Dessa grupper företog massarkebuseringar av judiska civila, bland annat i Babij Jar i Kiev, i nuvarande Ukraina. Även ryssar deltog i mördandet.

Vad var Wannsee-konferensen?

Svar: Den 20 januari 1942 ledde SS-ledaren Reinhard Heydrich en hemlig konferens vid Wannsee, utanför Berlin, med femton högt uppsatta medlemmar av SS, partiet, säkerhetstjänst och och ämbetsmän vid olika ministerier. Syftet var att dra upp riktlinjerna för hur ”den slutgiltiga lösningen av judefrågan” praktiskt skulle genomföras. I protokollen från konferensen ser man att tanken var att mörda sammanlagt 11 miljoner judar. Ord som massmord och ”förintelse” nämns aldirg i protokollen; det var underförstått. Heydrich hade utsetts av sin överordnade, Hermann Göring, att verkställa ”lösningen” och samarbetade med sin kollega Heinrich Himmler, underförstått att detta var Hitlers vilja. Åtta av deltagarna vid Wannsee-konferensen var promoverade jurister.

Källa: Wikipedia

Vill du komma i kontakt med Bernt eller boka honom? Lämna ett meddelande här.

9 + 11 =